четвртак, 20 јуна, 2024
vesti online

Telekom ostaje državna firma

Telekom Srbija neće biti prodat nijednom investitoru, odlučila je juče Vlada Srbije. Kako je izjavio premijer Aleksandar Vučić, od ukupno šest pristiglih ponuda, jedna je bila ozbiljna i država je bila blizu da je prihvati, ali se na kraju odlučila na suprotno. Ta ponuda je, kako se može zaključiti iz premijerovih reči, bila oko 1,35 milijardi evra za 58 odsto akcija, što je za 50 miliona evra niže od cifre s kojom se spekulisalo da predstavlja donji prag ispod kojeg Vlada neće privatizovati Telekom. Vučić je najavio da zbog odluke da ovaj operater ostane u državnom vlasništvu, Telekom sada čekaju bolne reforme i profesionalizacija menadžmenta, kako bi „za tri-četiri godine“ ta kompanija vredela više.

Vučić nije hteo da obelodani koji je od šest ponuđača bio najbliži kupovini („jer bih prekršio zakon“), ponovivši samo da je u pitanju američki investicioni fond. List Danas je ranije pisao o tome da je upravo jedan takav fond iz SAD – Kolbek, bio najbliži kupovini Telekoma sa ponudom od oko 1,47 milijardi evra (što je uključivalo i socijalni program od oko 70 miliona evra), dok se kao mogući kupac juče nezvanično pominjao i fond Apolo, koji je nastupao u saradnji sa Telekomom Slovenije. Premijer je istakao da je država mogla da pristiglu ponudu prikazuje lepšom nego što jeste, tako što bi u cenu uključila i iznos socijalnog programa, ali da nije htela to da radi.

– Dobili smo značajno bolju ponudu nego prošlog puta. Kada je 2011. prodavan Telekom, ponuda je bila 4,8 puta EBITDA, kada smo mi otkupljivali akcije OTE-a platili smo ih po ceni od 5,3 puta EBITDA, a reći ću vam da je prosečna vrednost po kojoj su prodavani operateri u našem regionu bila 4,8 puta EBITDA. Ovog puta, mi smo dobili ponudu od šest puta EBITDA – rekao je Vučić. EBITDA je računovodstveni termin koji označava dobit pre odbitka kamata, poreza, depresijacije i amortizacije.

Telekomova EBITDA je u prošloj godini bila 387,8 miliona evra, što znači da je američki kupac procenio vrednost cele kompanije na 2,33 milijarde evra.

– Vlada Srbije smatra da to nije dovoljno visoka ponuda, pa smo odlučili da ne pristupimo prodaji Telekoma. Ta odluka sa sobom nosi značajne rizike. Telekom nije naša srebrnina i moraćemo skoro sve da menjamo u njemu. Moraćemo da imamo profesionalni menadžment, da se tučemo na tržištu. Nismo smeli da se kockamo sa budućnošću Telekoma, a ova ponuda nije bila ona o kojoj smo razgovarali sa sindikatima, već malo ispod naših očekivanja. Zato ćemo u naredne tri, četiri godine morati da radimo mnogo više i bolje, kako bi naša kompanija dostigla bolju poziciju na tržištu. Nadam se da će oni koji su govorili o veleizdaji u slučaju da prodamo Telekom sada da ućute – rekao je Vučić i dodao da je „ubeđen da Srbija ima snage za to“.

Govoreći o „bolnim reformama“ koje čekaju Telekom, on je dodao da u toj firmi ima više zaposlenih nego što mu je potrebno i da će to pitanje „morati da bude rešeno“, ali i da će investicije u internet i drugu telekomunikacionu infrastrukturu morati da budu povećane.

– Moramo da uradimo sve što je potrebno da bi Telekom poslovao tržišno – dodao je premijer.

Premijer je rekao i da bi voleo da se reši pitanje malih akcionara u Telekomu, što je takođe predstavljalo problem. On je dodao i da su Vlada Srbije i Komisija za prodaju, odluku o odbijanju ponuda donele jednoglasno i da on „nije srećan zbog te odluke“.

– (Danas)