BEOGRAD – Ustavni sud Srbije ocenio je da osporeni Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija nije u suprotnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Ustavni sud je utvrdio da iz osporenog Zakona sledi da se njime uvode interventne mere koje se preduzimaju da bi se u uslovima ekonomske krize očuvala finansijska održivost penzijskog sistema, što znaci mogućnost redovne isplate penzija, navodi se u saopštenju koje je objavljeno na sajtu suda.

Kako se navodi, Ustavni sud je na sednici održanoj 23. septembra okončao postupak ocene ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i nakon analize odredaba osporenog Zakona sa stanovišta svih bitnih navoda inicijatora, našao je da nema osnova za pokretanje postupka za utvrdivanje neustavnosti ovog Zakona i njegove nesaglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Ustavni sud je ocenio kao značajno i to što najveći broj penzionera nije obuhvacen propisanim merama, jer se one ne odnose na penzionere čija je visina utvrđene penzije do 25.000,00 dinara, kojih, prema podacima koje je Sud pribavio, u Republici ima više od 750.000.

Imajući u vidu i to da u ovom trenutku najniža penzija utvrđena u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju iznosi svega nešto više od 13.000,00 dinara (pri cemu je za tzv. poljoprivredne penzionere najniža penzija cak oko 10.000,00 dinara), Ustavni sud je ocenio da je „zaštićenim“ iznosom od 25.000,00 dinara, u realnim ekonomskim prilikama u kojima se društvo nalazi, spornim Zakonom obezbeđeno staranje o ekonomskoj sigurnosti penzionera, a što predstavlja ustavni nalog iz clana 70. stav 2. Ustava.

Kada je rec o penzijama koje su obuhvacene zakonom predvidenim merama, Ustavni sud smatra da su osnovane tvrdnje inicijatora da penzija koja je stecena u skladu sa zakonom predstavlja imovinu penzionera, ali ukazuje da iz Ustava ne proizlazi garancija penzijskog davanja u odredenom iznosu, jer je ogranicenje imovinskih prava, pod odredenim uslovima, dozvoljeno i prema našem Ustavu i prema Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Polazeći od toga da su propisane mere uređene zakonom, da se Zakonom ne dira u pravo na penziju, da su mere propisane radi postizanja legitimnog cilja jer je stvaranje uslova za redovnu isplatu penzija makar i u umanjenom iznosu u opštem i javnom interesu, zatim da postoji srazmernost u propisivanju mera, jer su ovim merama manje pogođena lica sa nižim penzijama, i s obzirom na to da je rec o merama privremenog karaktera, Ustavni sud je ocenio da se ne mogu prihvatiti kao osnovani navodi inicijatora o nesaglasnosti osporenog Zakona sa Ustavom i potvrdenim međunarodnim ugovorima. (Novosti)