MINISTRI policije zemalja u regionu, među kojima je i Srbija, sklopiće ugovor o zajedničkom vraćanju migranata u zemlje iz kojih su došli i zajedničkim operacijama kao odgovor na migrantsku krizu. Ovo je otkrio Antun Travner, iz Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) na Regionalnom parlamentarnom dijalogu u Beogradu.

Na skupu se čulo da su zemlje „balkanske rute“, posle zatvaranja granica za ekonomske migrante, spremne da saradnjom odgovore na krijumčarenje ljudi koje se može očekivati. Srbija će, između ostalog, odgovoriti izmenama Zakona o azilu, kojim će biti strože sankcionisana zloupotreba tog statusa. Takođe će se kažnjavati korišćenje lažnih (sirijskih ili avganistanskih) dokumenata da bi se prošla ograda. Za njima je sve veća potražnja, rekao je Mitar Đurašković, načelnik Odeljenja za suzbijanje prekograničnog kriminala.

– Fronteks je na skupu u Skoplju, pre dva dana, najavio i da će se raditi na formiranju jedinstvene evropske policije na spoljašnjim granicama EU – potvrdio je Đurašković.

NA PUT SE SPREMA 10 MILIONA LjUDI!OSIM 2,5 miliona izbeglica koji su spremni da iz Turske krenu u Evropu, još 8,5 miliona njih iz Afrike čeka trenutak da započne seobu, najveću u modernoj istoriji. Od toga kakav će Evropa zauzeti stav zavisi i njena budućnost, čulo se na skupu u Beogradu.

Zemlja u kojoj bi, po principu readmisije, trebalo da se vrate oni koji ne dobiju izbeglički status jeste Turska. U njoj još 2,5 miliona ljudi u kampovima čeka rasplet situacije u Evropi, i od njega zavisi da li će krenuti ka Nemačkoj i Švedskoj ili ne.

– Na makedonsko-grčkoj granici sve je veći broj migranata koji ne mogu da prođu i koji su potencijalni „klijenti“ trgovaca ljudima. Siguran sam da će svi uspeti da uđu u zemlje EU, samo zavisi koliko će za to morati da plate. Za ovakvu situaciju kriva je liberalna azilantska politika – smatra Travner.

Srbija je ove godine sprečila krijumčarenje ukupno 7.781 čoveka.(Novosti)