петак, 21 јуна, 2024
vesti online

HJUMAN RAJTS VOČ: Plan EU je da Tursku, Srbiju i Makedoniju pretvori u sabirne centre za migrante

Svaki plan EU da Tursku, Srbiju i Makedoniju pretvori u sabirne centre za migrante bio bi duboko pogrešan i mogao bi ugroziti živote, ocenio je danas Hjuman rajts voč (HRW)

BRISEL/BEOGRAD –  EU može da učini mnogo da pomogne Turskoj i zemljama Zapadnog Balkana pre nego što od njih zatraži da preuzmu veću odgovornost za rešavanje izbegličke krize, ističe HRW

Kako je navela organizacija za zaštitu ljudskih prava, EU će na sutrašnjem ministarskom sastanku još jednom pokušati da odgovornost za rešavanje izbegličke krize prebaci na susede. „Taj sastanak još jednom podvlači nešto što smo već videli, da vlade EU kao odgovor na izbegličku krizu vide zemlje izvan EU“, rekao je zamenik direktora HRW za Evropu i Centralnu Aziju Bendžamin Vord.

HRW navodi da se sutrašnji sastanak odžava u trenutku rastuće zabrinutosti da EU želi da prebaci odgovornost za azilante na zemlje Zapadnog Balkana i Tursku i da juče objavljeni nacrt akcionog plana Turske i EU predviđa „sprečavanje nekontrolisanih tokova migracija iz Turske u EU“ kao ključni cilj, kao i da je Mađarska već proglasila Srbiju za sigurnu treću zemlju i počela da joj vraća tražioce azila. Vord je naglasio da je Turska već primila govotovo dva miliona Sirijaca sa privremenom zaštitom što ne podrazumeva siguran izbeglički status, dok Srbija i Makedonija očito nisu u stanju da se nose sa sadašnjim prilivom migranata, čak ni na kraći rok.

Hjuman rajts voč ističe je izgradnja kapaciteta za pravilno procesuiranje i humano smeštanje tražilaca azila posao koji zahteva dugoročne napore i koji bi trebalo da bude komplementaran sa naporima EU a ne zamena za vlade EU i njihove obaveze u skladu sa međunarodnim i EU pravom. Odgovor EU na izbegličku krizu je ograničen i prevashodno fokusiran na jačanje granica EU, neprimanje ljudi kojima je potrebna zaštita i borbu protiv krijumčarskih mreža, navodi HRV i ističe da pre nego što od drugih zemalja zatraže da učine više, vlade EU treba da naglase sopstvenu odgovornost uključujući korake za unapređenje uslova za azil i prijem izbeglica. HRW navodi da EU treba da obezbedi tehničku i finansijsku podršku za jačanje kapaciteta sitema azila u zemljama Zapadnog Balkana i značajno poveća humanitartnu pomoć Turskoj, Jordanu i Libanu, dodajući da zemlje Zapadnog Balkana, pre svega Srbija i Makedonija nisu u stanju da se nose sa prilivom migranata i tražilaca azila koji pretežno dolaze preko Grčke koja je članica EU.(Kurir)