недеља, 16 јуна, 2024
vesti online

PROFESORI SE ČASTILI S 25 MILIONA Pravni fakultet filovao plate!

Pravni fakultet u Beogradu deli plate i šakom i kapom! Kako su utvrdili državni revizori, ovaj fakultet je tokom prošle godine za plate i doprinose zaposlenih iz budžeta mimo zakona isplatio oko 25,5 miliona dinara i nije primenio zakonom utvrđene koeficijente i osnovice za obračun zarada.

Profesori se častili s 25  miliona

Profesori se častili s 25 miliona, Foto: Petar Dimitrijević

 

U izveštaju Državne revizorske institucije navodi se da je ta institucija nezakonito isplatila 17,7 miliona dinara iz sopstvenih sredstava za nagrade zaposlenima, ali ne za godine rada koje se smatraju jubilaranim za zaposlenog, već povodom 175 godina od početka rada Liceja i izbora prvog rektora.
Revizori su pronašli i da je Pravni fakultet podelio autorske naknade u iznosu od 7,4 miliona dinara, a da u ugovorima o autorskim delima nije precizirano koje je autorsko delo predmet ugovora i nisu ugovoreni način i rokovi plaćanja naknade za autorsko delo i predaju autorskog dela.
Pravni fakultet je suprotno Zakonu o javnim nabavkama ugovorio nabavke čija je vrednost 5,5 miliona dinara za potrebe praktične nastave, kopiranja, zakupa sportskih sala za rekreaciju i nabavke karata za prevoz i smeštaj na službenom putu. (Alo)